Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  3. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 16 sierpień 2016 15:13

Zmodyfikowana: 16 sierpień 2016 15:13