Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
  3. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 22 listopad 2017 11:34

Zmodyfikowana: 22 listopad 2017 11:34

Lista stron