Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wasilkowa.

  2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
    w Studziankach.

  3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wasilkowa.

  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 8 sierpień 2016 10:50

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2016 10:50