Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 20 maja 2016r.

O G Ł O S Z E N I E

         Informuję, iż w dniu 20 maja 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

  2. Kontrola gospodarki finansowej gminy w zakresie wykorzystania rezerwy budżetowej.

  3. Sprawy różne.

  4. Przeprowadzenie kontroli w sołectwie Jurowce.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 13 maj 2016 13:47

Zmodyfikowana: 13 maj 2016 13:47