Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie - 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi Radnej - Pani Grażyny Szczesiul na działalność Burmistrza Wasilkowa.

2. Analiza i kontrola postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

3. Sprawy różne.

4. Przeprowadzenie kontroli w sołectwie Sochonie.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 19 kwiecień 2016 14:35

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2016 14:41