Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 20 września 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 20 września 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Propozycje inwestycyjne do budżetu na 2017 rok.

  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  3. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 14 wrzesień 2016 15:12

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 15:12