Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2020 r.

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

20.01.2020 -  30.06.2020 r.

Kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wasilków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

01.01.2017 - 31.12.2019 r.

Kontrola w zakresie segregacji odpadów komunalnych na terenie wojewódzwta podlaskiego.

3.

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

13.02.2020 - 13.03.2020 r. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 03.03.2020 - 06.03.2020 r. Kontrola w zakresie prawidłowości obliczania i odprowadzania składek do ZUS, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezp. społ.,opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczen do celów ubezp.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 13.02.2020 r. Kontrola kompleksowa w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Szkole Filialnej w Sochoniach
6 Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku 25.08.2019 - 27.08.2019 r. Kontrola w zakresie stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.

 

Dodana: 29 październik 2020 14:20

Zmodyfikowana: 27 styczeń 2021 15:01