Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2021 r.

Lp. Jednostka kontrolująca  Termin kontroli Przedmiot kontroli

1.                

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku                  

   05.02.2021 r.                              Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                      

Dodana: 21 kwiecień 2021 13:59

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2021 13:59