Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2019 r.

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

Uwagi

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

20.02.2019- 05.03.2019r.

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Brak zaleceń

2.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

4.03.2019-4.06.2019r.

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Brak zaleceń

3.

Urząd Marszałkowski Województwa

3.04.2019r.

Kontrola  obsługi wniosków o przyznanie pomocy, po wypłacie zaliczki/ złożeniu IoM, o płatność, Ex-post/ zobowiązań wieloletnich

Brak zaleceń

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

4.04.2019r.

Kontrola poziomu hałasu

Brak zaleceń

5.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku

23.10.2019r.

Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach

Brak zaleceń

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

8.11.2019r.

Kontrola projektu nr RPPD.08.06.00-20-0166/17

Brak zaleceń

7.

Podlaski Urząd Wojewódzki

29.11.2019r.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP ( sprawy wojskowe)

Protokół niejawny

8.

Podlaski Urząd Wojewódzki

29.11.2019r.

Kontrola realizacji zadań dotyczących rozliczania dotacji na sprawy obywatelskie

Brak zaleceń

9.

Poczta Polska

29.11.2019r.

Kontrola w zakresie opłat abonamentowych.

Brak zaleceń

 

Dodana: 10 styczeń 2020 13:50

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2020 13:50