Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2018 r.

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.        

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku

4.01.2018

Planowanie i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację wybranych zadań

2.        

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku

13.05.2018-

6.07.2018

Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie uzyskanego drzewa

3.        

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15.06.2018

Kontrola w zakresie prawidłowego wykonania i rozliczenia umów dotyczących przekazania dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego jednostek OSP

4.        

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy

27.06.2018- 29.06.-2018

Kontrola przestrzegania prawa pracy w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

5.        

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

8.10.2018- 8.11.2018

Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6.        

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

26.10.2018- 9.11.2018

Kontrola przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

 

Dodana: 13 marzec 2019 13:19

Zmodyfikowana: 14 marzec 2019 13:03