Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2017 r.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2017 roku.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot Kontroli

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

24.02.2017  – 26.02.2017

Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie w zakresie oceny realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie 01.10.2016 r. do dnia 26.02.2017.

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

06.03.2017

Kontrola wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Nazwa operacji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach”.

 

Dodana: 28 luty 2018 10:06

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 10:06