Historia zmian strony "Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Studzianki w gminie Wasilków"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 22-02-2021 13:04 Publikacja treści pokaż
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 22-02-2021 13:04 Dodanie pliku "tekst planu PU z wykluczeniem.pdf".
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 22-02-2021 13:04 Dodanie pliku "PROGNOZA SROD.pdf".
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 22-02-2021 13:04 Dodanie pliku "Rysunek planu studzianki.pdf".
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 12-02-2021 12:33 Publikacja treści pokaż
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 12-02-2021 12:32 Zmiana treści.
Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 12-02-2021 12:31 Zmiana treści.