Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki) przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa

Dodana: 7 sierpień 2020 12:28

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2020 12:28