I sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 23 listopada 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I,

w dniu 23 listopada 2018 roku, o godzinie 15.00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wasilkowie

UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA SESJI!

odbędzie się w  Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
przy ul. Polnej 1/4 A (duża sala gimnastyczna)

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wasilkowie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Wasilkowa.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Dodana: 14 listopad 2018 15:07

Zmodyfikowana: 21 listopad 2018 10:32

Lista stron