XXXVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 26 października 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 26 października 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wasilków.
 6. Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).
 9. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wasilków w ramach pomocy de minimis.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXVI z sesji Rady Miejskiej.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 18 październik 2017 15:46

Zmodyfikowana: 18 październik 2017 16:14