XXXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 31 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 5. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „Jana Pawła II” na ulicę „Świętego Jana Pawła II” w Jurowcach.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Wasilków.
 9. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXIV z sesji Rady Miejskiej.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Piotr Adam Półtorak

Dodana: 23 sierpień 2017 12:32

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2017 12:32