Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej dnia 29 marca 2017 r. o godz. 9.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, iż w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

Opracowanie Statutu Gminy Wasilków.

  

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Jadwiga Piotrowska

Dodana: 20 marzec 2017 09:50

Zmodyfikowana: 20 marzec 2017 09:50