Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej dnia 18 września 2017 r. o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 18 września 2017 roku o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

Zatwierdzenie Statutu Gminy Wasilków.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                     Jadwiga Piotrowska

Dodana: 14 wrzesień 2017 09:32

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2017 09:32