Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2017 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 25 września 2017 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
  3. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2016.
  4. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku.
  5. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  6. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                                                    Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 21 wrzesień 2017 10:40

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2017 10:40