Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Analiza, ocena i zaopiniowanie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.
  2. Przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Wasilkowa za rok 2016.
  3. Rozpatrzenie skargi w sprawie dzierżawy działki nr 54/6 położonej przy ul. Nadawki w Wasilkowie.
  4. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                                                    Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 31 maj 2017 17:13

Zmodyfikowana: 31 maj 2017 17:13