Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 23 sierpień 2017 12:15

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2017 12:15