Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 25 września 2017 roku o godzinie 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 25 września 2017 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.
  2. Informacja o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez gminę i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
  3. Informacja o wdrażaniu reformy systemu oświaty.
  4. Informacja o organizacji żywienia uczniów w szkołach i przedszkolu oraz informacja o organizacji dożywiania uczniów wymagających wsparcia.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w zakresie działalności Komisji.
  6. Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok.
  7. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  8. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 21 wrzesień 2017 11:20

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2017 11:20