WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH w OBRĘBIE SOCHONIE GM. WASILKÓW

                                                                                         Burmistrz Wasilkowa

                                                                                 podaje do publicznej wiadomości

                                                                                 W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                     stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/2020 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie  w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

 

 

77/20

 

 

 

77/21

 

 

 

 

0,1000

 

 

0,1000

 

83 000 zł + 23% VAT

 

83 000 zł + 23% VAT

Sochonie gm. Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, polegającą na budowie budynków mieszkalnych, wraz z niezbędna infrastruktura techniczną w zabudowie jednorodzinnej.

 

przetarg ustny nieograniczony              

BI1B/00055898/9

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 15.09.2020 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 14.09. 2020 r.

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 14 wrzesień 2020 12:22

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2020 12:22