WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W GMINIE WASILKÓW

                                                                                                                        Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                                  podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                                W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                               stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa Nr 292/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie  w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

3464/3

 

 

0,0170

 

19 100 zł + 23% VAT

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny ograniczony                do nieruchomości sąsiednich

BI1B/00106237/1

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)          określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 10.09.2020 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia 08.09.2020 r.

 

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 10 wrzesień 2020 08:24

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 08:24