Stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym

na terenie Gminy Wasilków


Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

  • naukowe;

  • sportowe;

  • artystyczne.

Uczeń może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium w roku.

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane

w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można składać na formularzu zamieszczonym poniżej ( Załącznik nr 1).

Dodana: 19 lipiec 2019 08:31

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2020 08:50