Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-51-2020 PGE Walijewska.K. budowa sieci nN i SN Studzianki

    Obowiązywała od 2020-09-17 13:03:47 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.