Historia zmian strony "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020, zarządzone na dzień 10 maja 2020 r."

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Katarzyna Szymańska 04-06-2020 09:21 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 04-06-2020 09:21 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 04-06-2020 09:18 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 04-06-2020 09:17 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:14 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:14 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:14 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:14 Zmiana nazwy pliku z "7. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.doc" na "6. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.doc".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:13 Zmiana nazwy pliku z "6. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf" na "5. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:13 Zmiana nazwy pliku z "3.6. WZÓR zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc" na "3.7. WZÓR zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:12 Zmiana nazwy pliku z "3.5. Ważna informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.docx" na "3.6. Ważna informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:12 Zmiana nazwy pliku z "5. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 10 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do losowania oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania oraz o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.docx" na "3.5. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 10 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do losowania oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania oraz o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.docx".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:10 Zmiana nazwy pliku z "8. Ważna informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.docx" na "3.5. Ważna informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:10 Usunięcie załącznika "3.5. Informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych..docx ".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:08 Zmiana nazwy pliku z "na stronę.docx" na "8. Ważna informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:08 Dodanie pliku "na stronę.docx".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:04 Zmiana nazwy pliku z "komunikat.PKW.20.5.7.doc" na "7. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.doc".
Katarzyna Szymańska 08-05-2020 14:04 Dodanie pliku "komunikat.PKW.20.5.7.doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:07 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:07 Zmiana nazwy pliku z "6. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf" na "6. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:06 Zmiana nazwy pliku z "Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf" na "6. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:06 Dodanie pliku "Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:04 Zmiana nazwy pliku z "3.6. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc" na "3.6. WZÓR zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:03 Zmiana nazwy pliku z "3.5. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc" na "3.6. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:03 Zmiana nazwy pliku z "1583417294_zalacznik-tylko-dla-wyborcow (3).doc" na "3.5. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:02 Dodanie pliku "1583417294_zalacznik-tylko-dla-wyborcow (3).doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:01 Zmiana nazwy pliku z "3.5. informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych..docx" na "3.5. Informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych..docx".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:01 Zmiana nazwy pliku z "Zgłoszenia - wyborcy.docx" na "3.5. informacja dla wyborców dotycząca zgłaszania kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych..docx".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 17:01 Dodanie pliku "Zgłoszenia - wyborcy.docx".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:59 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:58 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:57 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:56 Zmiana nazwy pliku z "3.3. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf" na "3.4. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:55 Zmiana nazwy pliku z "3.2. UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf" na "3.3. UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:54 Zmiana nazwy pliku z "3.1. Informacja dla pełnomocników wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.docx" na "3. Informacja dla pełnomocników wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:53 Zmiana nazwy pliku z "3. Pismo ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.doc" na "3.1. Pismo ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:52 Zmiana nazwy pliku z "3.1. Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju....pdf" na "3.2. Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju....pdf".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:52 Zmiana nazwy pliku z "Informacja dla pełnomocników wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.docx" na "3.1. Informacja dla pełnomocników wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 16-04-2020 16:52 Dodanie pliku "Informacja dla pełnomocników wyborczych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 16:35 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 16:34 Zmiana nazwy pliku z "5. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do losowania oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania oraz o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.docx" na "5. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 10 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do losowania oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania oraz o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 16:33 Zmiana nazwy pliku z "Informacja losowanie.docx" na "5. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW do losowania oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania oraz o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 16:32 Dodanie pliku "Informacja losowanie.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:11 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:10 Zmiana nazwy pliku z "OWIESZCZENIE WYBORY 2020 PR.docx" na "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:10 Dodanie pliku "OWIESZCZENIE WYBORY 2020 PR.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:10 Usunięcie załącznika "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.docx ".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:09 Zmiana nazwy pliku z "OWIESZCZENIE WYBORY 2020 PR — A4.docx" na "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:09 Dodanie pliku "OWIESZCZENIE WYBORY 2020 PR — A4.docx".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:09 Usunięcie załącznika "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf ".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:03 Zmiana nazwy pliku z "Obiweszczenie.pdf" na "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:03 Dodanie pliku "Obiweszczenie.pdf".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:03 Usunięcie załącznika "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf ".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 15:01 Zmiana nazwy pliku z "SKM_C284e20041014150.pdf" na "4. Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.pdf".
Katarzyna Szymańska 10-04-2020 14:59 Dodanie pliku "SKM_C284e20041014150.pdf".
Katarzyna Szymańska 07-04-2020 11:18 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 07-04-2020 11:17 Zmiana nazwy pliku z "3.2. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf" na "3.3. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf".
Katarzyna Szymańska 07-04-2020 11:17 Zmiana nazwy pliku z "3.1. UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf" na "3.2. UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf".
Katarzyna Szymańska 07-04-2020 11:17 Zmiana nazwy pliku z "Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju....pdf" na "3.1. Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju....pdf".
Katarzyna Szymańska 07-04-2020 11:17 Dodanie pliku "Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju....pdf".
Katarzyna Szymańska 31-03-2020 10:18 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 31-03-2020 10:18 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 31-03-2020 10:17 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 15:32 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 15:32 Zmiana nazwy pliku z "WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf" na "3.2. WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 15:31 Zmiana nazwy pliku z "UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf" na "3.1. UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 15:31 Dodanie pliku "WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach .pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 15:31 Dodanie pliku "UCHWAŁA NR 20_2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. .pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:11 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:11 Zmiana nazwy pliku z "3. Pismo zgłaszanie obwodowych komisji wyborczych.doc" na "3. Pismo ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:10 Zmiana nazwy pliku z "2. PosTANowIENIE NR 35/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 16 marca2020 r. w sPrawie Podziału GminY Wasilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf" na "2. POSTANOWIENIE NR 35/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 16 marca2020 r. ws. Podziału Gminy Wasilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:09 Zmiana nazwy pliku z "2. Podział na obwody głosowania.pdf" na "2. PosTANowIENIE NR 35/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 16 marca2020 r. w sPrawie Podziału GminY Wasilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:08 Zmiana nazwy pliku z "1. Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf" na "1. Postanowienie Marszalka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. ws. zarzadzenia wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:07 Zmiana nazwy pliku z "Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf" na "1. Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:06 Zmiana nazwy pliku z "2. Pismo zgłaszanie obwodowych komisji wyborczych.doc" na "3. Pismo zgłaszanie obwodowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:06 Zmiana nazwy pliku z "1. Podział na obwody głosowania.pdf" na "2. Podział na obwody głosowania.pdf".
Piotr Frach 27-03-2020 13:05 Publikacja treści pokaż
Piotr Frach 27-03-2020 13:05 Dodanie pliku "Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf".
Piotr Frach 27-03-2020 13:05 Usunięcie załącznika "Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf ".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:04 Publikacja treści pokaż
Piotr Frach 27-03-2020 13:04 Dodanie pliku "Postanowienie_Marszalka_Sejmu_RP_z_dnia_5_02_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:04 Zmiana nazwy pliku z "2. Pismo zgłaszanie obwosowych komisji wyborczych.doc" na "2. Pismo zgłaszanie obwodowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:03 Zmiana nazwy pliku z "Pismo zgłaszanie obwosowych komisji wyborczych.doc" na "2. Pismo zgłaszanie obwosowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:03 Dodanie pliku "Pismo zgłaszanie obwosowych komisji wyborczych.doc".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:03 Zmiana nazwy pliku z "Podział na obwody głosowania.pdf" na "1. Podział na obwody głosowania.pdf".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:02 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:01 Usunięcie załącznika "pismo na bip.docx ".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 13:00 Dodanie pliku "pismo na bip.docx".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 12:59 Usunięcie załącznika "pismo na bip.docx ".
Katarzyna Szymańska 27-03-2020 12:58 Dodanie pliku "pismo na bip.docx".
Katarzyna Szymańska 26-03-2020 13:09 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 26-03-2020 13:09 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 26-03-2020 13:07 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 26-03-2020 13:06 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 20-03-2020 09:46 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 20-03-2020 09:46 Dodanie pliku "Podział na obwody głosowania.pdf".
Anna Denkiewicz 20-03-2020 09:45 Usunięcie załącznika "Podział na obwody głosowania.pdf ".
Anna Denkiewicz 20-03-2020 09:09 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 20-03-2020 09:06 Dodanie pliku "Podział na obwody głosowania.pdf".
Katarzyna Szymańska 04-03-2020 14:38 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 04-03-2020 14:23 Zmiana treści.