Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży o nr. 3316 o pow. 0,0518 ha w Wasilkowie

 

 

 

 

 

W Y K A Z

 

 

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

 

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości w złotych

3316

0,0518

BI1B/00057165/6

Wasilków

ul. Grzybowa 14

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

przetarg

nieograniczony

   82.000 zł        + VAT 23%

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o

gospodarce nieruchomościami, określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.07.09.2017 r.

 

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.

 

 

Wasilków dnia 07.09.2017 r.

Dodana: 7 wrzesień 2017 15:03

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 09:54